Defterdarlığımızca Düzenlenen 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Bilgilendirme Toplantıları