Valimiz Sayın İbrahim AKIN, Defterdarlığımızı Ziyaret Etti